logo-black_transparant

MICROBIOOMVEILIG:
EEN MULTIFACTORIËLE AANPAK

Wanneer we spreken over microbioomveiligheid, wil dat zeggen dat er rekening wordt gehouden met het microbioom van de huid en dat ingrediënten gebruikt worden die mild zijn voor het microbioom. Het huidmicrobioom heeft namelijk bijzondere eigenschappen om onze gezondheid te ondersteunen en te verbeteren.

ÁLLE INGREDIËNTEN
DOEN ER TOE

Alles start met de selectie van de juiste ingredienten. We beginnen eerst met ingrediënten te screenen en hiervan een database op te stellen. in de selectiefase wordt er enkel gekeken naar de impact van ingrediënten op de epidermis (dat is je opperhuid), maar wij gaan nog een hele stap verder: we houden ook rekening met hun effect op de allereerste beschermlaag, namelijk het huidmicrobioom.

Aan de hand van onze strenge eisen, houden we in deze databases bij wat het effect van deze ingrediënten is op de bacteriën die op onze huid leven. Daaruit merken we ook dat de microbioomveiligste ingrediënten ook al gekend zijn om mild te zijn voor onze huid.

Cream picture_RS

HET BELANG VAN JUISTE BEWAARMIDDELEN

Bewaarmiddelen dienen om geen bacteriën in een product te laten overgroeien, zodat het lang houdbaar is. De meeste lossen dit op door een heleboel bewaarmiddelen toe te voegen, zodat ze gemakkelijk te bewaren zijn. Hierdoor vergeten we al snel de grote impact die ze op onze huidbacteriën uitoefenen. Omdat microbioomveiligheid een topprioriteit is, doen we er alles aan om dit anders aan te pakken!

Eerst en vooral willen we vermijden dat slechte bacteriën in het product terechtkomen. Enerzijds kan dit tijdens het productieproces gebeuren, dus voordat je het product gebruikt. Om dit op elke mogelijke manier te vermijden, monitoren we het productieproces minutieus en werken we tegelijkertijd extreem proper voor contaminatie te voorkomen. Anderzijds kunnen er pathogenen in het product terechtkomen nadat je het geopend hebt door contact met de omgeving. Hier speelt de keuze van verpakking een grote rol: goed afgesloten verpakkingen of zelfs airless verpakkingen maken de kans zo klein mogelijk.Een airless verpakking is een pompsysteem dat alles maximaal afsluit zodat er zelfs geen omgevingslucht kan binnendringen.

Vervolgens bepalen we de minimale concentratie die nodig is om het product beschermd te houden. Dit is verschilt per formulatie, dus we onderzoeken de ideale concentatie grondig. In sommige gevallen is het zelfs niet nodig om een bewaarmiddel toe te voegen, dankzij de lagere pH van onze producten. De lage pH dient in eerste instantie om de pH van de huid niet te verstoren of om het evenwicht van het microbioom te herstellen naar een gezonde balans. Doordat een lagere pH-waarde voor sommige pathogenen heel lastig is om in te groeien, helpt het natuurlijk ook om het product beter te bewaren zonder dat we iets toe moeten voegen.

Tot slot is er nog de keuze van het bewaarmiddelsysteem: dankzij onze gepatenteerde methode gebruiken we bewaarmiddelen die enkel actief zijn in het product, maar inactief worden zodra ze in contact komen met de huid. Zo beschermen ze de formulatie in het potje, maar tasten ze ons huidmicrobioom niet aan.

Microbioomveilig_1_RS

EVALUATIE FINALE
FORMULATIE

Net zoals we onze ingrediënten vooraf screenen, gaan we nogmaals uitgebreid controleren of de finale formulatie aan onze strenge criteria voldoet. We brengen de formulaties in contact met microorganismen, onder condities die overeenstemmen met gebruik in de praktijk, en gaan na hoe het de groei van de microorganismen beïnvloedt. Daarbij testen we elk product specifiek op compatibiliteit met onze lactobacillen, zodat ook onze producten zonder probiotica perfect te combineren zijn met al onze andere producten. Zo kunnen we zeker de effectiviteit van de lactobacillen garanderen!

We kiezen er bewust voor om op alle vlakken rekening te houden met microbioomveiligheid, want één ingrediënt toevoegen is duidelijk niet voldoende om microbioomveiligheid te verzekeren. Als de rest van de formulatie het niet toelaat om het microbioom intact te houden, dan gaat het toegevoegde ingredient geen impact hebben.

Met trots vermeld in

Middel 5

Contact

+32 (0)3 443 04 70
info@yun.be
Galileilaan 15
2845, Niel
België

Met steun van

Middel 6
Logo's@3x
Middel 8