ONDERZOEK NAAR HET OORMICROBIOOM BIJ DE HOND

Doctoraatsonderzoek op de faculteit Diergeneeskunde, UGent en de faculteit bio-ingenieurswetenschappen, UAntwerpen en in samenwerking met YUN N.V.

Het algemeen doel van dit onderzoek is het in kaart brengen van het oormicrobioom bij de gezonde hond, het evalueren van de invloed van CAD op dit oormicrobioom en het ontwikkelen van een topicaal oorproduct op basis van probiotische stammen om opflakkeringen van OE bij patiënten met atopie te voorkomen.

Deze doctoraatsonderzoek zal ervoor zorgen dat er meer inzicht verkregen wordt om het voorkomen van OE bij honden met CAD te reduceren met behulp van een topicaal oorproduct op basis van gekende probiotische species. Naast de reeds bestaande expertise van YUN binnenin de humane dermatologie, kunnen er met dit onderzoek verdere stappen gezet worden naar de diergeneeskundige dermatologie.

Door de ontwikkeling van een efficiënt, gebruiksvriendelijke en veilige formulatie voor toepassing in het oor bij honden ter preventie van heropflakkeringen van OE zal YUN z’n steentje kunnen bijdragen aan de reductie van het antibioticum- en antimycoticumgebruik binnenin de diergeneeskunde.

  1. Identificatie van het oormicrobioom bij de gezonde hond en de hond met atopische dermatitis
  2. In vitro evaluatie van de antipathogene eigenschappen van Lactiplantibacillus pentosus YUN-V1.0, Lactiplantibacillus plantarum YUN-V2.0 en Lacticaseibacillus rhamnosus YUN-S1.0 ten opzichte van otitis externa pathogenen
  3. Ontwikkelen van een gebruiksvriendelijke topicale formulatie op basis van probiotische species om toe te dienen in het oor bij de hond

Wanneer een hond symptomen vertoont van een oorontsteking, wordt deze onder andere behandeld met antibiotica. Helaas zijn steeds meer bacteriën niet gevoelig aan een of meerdere soort(en) antibiotica (de zogenaamde antibiotica-resistentie problematiek), waardoor oorontsteking steeds moeilijker te behandelen is. In plaats van de schadelijke bacteriën te doden met dergelijke antibiotica, onderzoeken we of we door het toevoegen van de bacteriën met gunstige eigenschappen voor de oorgezondheid, zogenaamde probiotica, het voorkomen van een oorontsteking kunnen tegengaan. Door de ontwikkeling van een efficiënt, gebruiksvriendelijke en veilige formulatie voor toepassing in het oor bij honden ter preventie van heropflakkeringen van OE zal YUN z’n steentje kunnen bijdragen aan de reductie van het antibioticum- en antimycoticumgebruik binnenin de diergeneeskunde.

 

LEES MEER

Met trots vermeld in

Middel 5

Contact

+32 (0)3 443 04 70
info@yun.be
Galileilaan 15
2845, Niel
België

Met steun van

Middel 6
Logo's@3x
Middel 8